Олон олон анимэ сонирогч охид хөвгүүддээ зориулж манай багийн зүгээс бүх анимэг шууд үзэхээр хүргэж байгаа. Зарим гишүүддээ зориулж Facebook хуудсан дээр шууд үзэхээр байрлуулдаг. Учир нь олон гишүүд маань утаснаасаа үздэг. Хэрвээ утсан дээр үзэх хэцүү, яршигтай гэж боддог бол манайх гишүүддээ компьютэр дээр үзэх боломжыг давхар олгодог юм.